#KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pertandingan Video Transformasi Pendidikan Malaysia Menjelang 2050

#PUSAT KEGIATAN GURU DAERAH TAWAU

Buku Panduan Pengurusan ICT Sekolah

Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah

#SJK (C) PHUI YUK

 

Advertisements

PERTANDINGAN MEWARNA DAN MELUKIS CINTAI ALAM 23-28.10.2017 PERINGKAT SEKOLAH

This slideshow requires JavaScript.

Latarbelakang projek
Pertandingan mewarna dan melukis poster ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat berkaitan kepentingan menjaga alam sekitar masa kini dan masa hadapan melalui seni lukis.

Objektif
Mempertingkat kefahaman dan pengetahuan murid sekolah rendah tentang kepentingan menjaga alam sekitar.
Memberi kemahiran untuk menyatupadukan pemikiran dan kefahaman tentang alam sekitar melalui seni lukis.
Menggalakkan murid untuk mencari dan menyebarkan maklumat alam sekitar melalui pelbagai media.

Kumpulan Sasaran
Semua murid SJK ( C ) PHUI YUK TAWAU.

STANDARD KOMPETENSI DIGITAL SJKC PHUI YUK DI PUSAT KEGIATAN GURU TAWAU

This slideshow requires JavaScript.

Standard Kompetensi Digital (Digital Competency Standards – DCS)
Kementerian Pendidikan Malaysia dan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang giat menjayakan Pembestarian Sekolah Gelombang 4: Konsolidasi dan Kelestarian (2011-2020). Fokus utama Pembestarian Sekolah (2016 – 2020) ialah penambahbaikan secara sistemik melalui pemantapan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi (ICT); peningkatan kemahiran dan kompetensi digital serta pemikiran komputasional murid melalui KSSR dan KSSM; dan penilaian murid berasaskan keberhasilan, melalui salah satu inisiatif Digital Malaysia iaitu Digital Tech @ Schools.

Standard Kompetensi Digital (Digital Competency Standards – DCS), yang bertujuan untuk menilai tahap kompetensi digital murid dalam domain kognitif, teknologi dan etika telah dibangunkan dan dirintis di 24 sekolah terpilih pada tahun 2015. Instrumen penilaian DCS dalam bentuk gamifikasi (gamification) telah ditambah baik berdasarkan hasil kajian rintis tersebut. Pada tahun ini, 3,000 sekolah terlibat dalam pelaksanaan Fasa 1 Standard Kompetensi Digital (Digital Competency Standards – DCS). Penilaian ini akan dilaksanakan pada 10 April -15 Mei 2017 .